Skaičių 24:18

Skaičių 24:18 LBD-EKU

Edomas taps pavaldus, Seyras – jo priešų nuosavybė, o Izraelis bus pergalingas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 24:18