Skaičių 24:12

Skaičių 24:12 LBD-EKU

Bileamas atsakė Balakui: „Argi neįspėjau tavo pasiuntinių, siųstų pas mane
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 24:12