Skaičių 23:7

Skaičių 23:7 LBD-EKU

Tada Bileamas ėmė pranašauti, sakydamas: „Balakas atvedė mane iš Aramo, Moabo karalius iš Rytų kalnų: ‘Ateik, prakeik man Jokūbą; ateik, pasmerk Izraelį!’
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share