Skaičių 22:39

Skaičių 22:39 LBD-EKU

Tada Bileamas keliavo drauge su Balaku ir atvyko į Kirjat Hucotus.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share