Skaičių 21:21

Skaičių 21:21 LBD-EKU

Tada Izraelis išsiuntė pasiuntinius pas amoritų karalių Sihoną, tardamas
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 21:21