Skaičių 21:12

Skaičių 21:12 LBD-EKU

Pakilę iš ten, jie statėsi palapines Zeredo tarpeklyje.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 21:12