Skaičių 20:20

Skaičių 20:20 LBD-EKU

Bet jis atsakė: „Neisi!“ Ir Edomas išėjo prieš juos su didele ir gerai ginkluota kariuomene.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 20:20