Skaičių 2:26

Skaičių 2:26 LBD-EKU

Jo vyrų, pasak surašymo, buvo šešiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share