Skaičių 2:21

Skaičių 2:21 LBD-EKU

Jo vyrų, pasak surašymo, buvo trisdešimt du tūkstančiai du šimtai.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share