Skaičių 17:26

Skaičių 17:26 LBD-EKU

Taip Mozė ir padarė. Kaip VIEŠPATS įsakė Mozei, taip jis ir padarė.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share