Skaičių 16:20

Skaičių 16:20 LBD-EKU

Tada VIEŠPATS kalbėjo Mozei ir Aaronui, tardamas
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 16:20