Skaičių 15:34

Skaičių 15:34 LBD-EKU

Jis buvo uždarytas į kalėjimą, nes nebuvo aišku, ką su juo reikėtų daryti.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 15:34