Skaičių 13:9

Skaičių 13:9 LBD-EKU

iš Benjamino giminės – Rafuvo sūnus Paltis
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share