Skaičių 13:7

Skaičių 13:7 LBD-EKU

iš Isacharo giminės – Juozapo sūnus Igalas
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share