Skaičių 13:6

Skaičių 13:6 LBD-EKU

iš Judo giminės – Jefunės sūnus Kalebas
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 13:6