Skaičių 13:14

Skaičių 13:14 LBD-EKU

iš Naftalio giminės – Vofsio sūnus Nachbis
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share