Skaičių 13:11

Skaičių 13:11 LBD-EKU

iš Juozapo giminės, tai yra Manaso giminės, – Susio sūnus Gadis
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share