Skaičių 12:7

Skaičių 12:7 LBD-EKU

Bet ne toks yra mano tarnas Mozė: jam patikėti visi mano namai.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share