Skaičių 11:7

Skaičių 11:7 LBD-EKU

Mana buvo panaši į koriandro sėklą, ir jos spalva buvo tarsi bdelio sakų.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share