Skaičių 10:32

Skaičių 10:32 LBD-EKU

Be to, jeigu eisi su mumis, ką gero VIEŠPATS mums daro, tą pat mes tau darysime“.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share