Skaičių 10:28

Skaičių 10:28 LBD-EKU

Tokia buvo izraelitų žygio tvarka greta po gretos, kai jie leidosi į kelionę.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 10:28