Skaičių 10:26

Skaičių 10:26 LBD-EKU

Ochrano sūnus Pagielis vedė Ašero giminės gretas
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 10:26