Skaičių 10:20

Skaičių 10:20 LBD-EKU

o Reuelio sūnus Eljasafas – Gado giminės gretas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share