Skaičių 1:7

Skaičių 1:7 LBD-EKU

iš Judo – Aminadabo sūnus Nachšonas
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share