Skaičių 1:6

Skaičių 1:6 LBD-EKU

iš Simeono – Cūrišadajo sūnus Šelumielis
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 1:6