Skaičių 1:54

Skaičių 1:54 LBD-EKU

Visa tai izraelitai įvykdė, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share