Skaičių 1:14

Skaičių 1:14 LBD-EKU

iš Gado – Deuelio sūnus Eljasafas
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share