Skaičių 1:13

Skaičių 1:13 LBD-EKU

iš Ašero – Ochrano sūnus Pagielis
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share