Skaičių 1:12

Skaičių 1:12 LBD-EKU

iš Dano – Amišadajo sūnus Ahiezeras
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share