Skaičių 1:11

Skaičių 1:11 LBD-EKU

iš Benjamino – Gideonio sūnus Abidanas
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 1:11