Nehemijo 12:15

Nehemijo 12:15 LBD-EKU

Harimo kilties – Adna, Merajoto kilties – Helkajas
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share