Morkaus 4:25

Morkaus 4:25 LBD-EKU

Kas turi, tam bus duota, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką turi“.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share