Morkaus 2:28

Morkaus 2:28 LBD-EKU

taigi Žmogaus Sūnus yra ir šabo Viešpats“.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share