Morkaus 10:3

Morkaus 10:3 LBD-EKU

Jis atsakė jiems: „O ką jums yra įsakęs Mozė?“
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share