Michėjo 7:15

Michėjo 7:15 LBD-EKU

Kaip išėjimo iš Egipto žemės dienomis, dabar parodyk jai nuostabius darbus.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share