Michėjo 4:2

Michėjo 4:2 LBD-EKU

daug tautų ateis ir sakys: „Ateikite, kopkime į VIEŠPATIES kalną, į Jokūbo Dievo Namus, kad jis pamokytų mus savo kelių, kad mes eitume jo takais“. Iš Siono ateis mokymas ir iš Jeruzalės VIEŠPATIES žodis.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share