Luko 7:22

Luko 7:22 LBD-EKU

Tad atsakydamas jis tarė jiems: „Keliaukite ir apsakykite Jonui, ką esate matę ir girdėję: aklieji praregi, raišieji vaikščioja , raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi , mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share