Kunigų 7:32

Kunigų 7:32 LBD-EKU

Ir dešiniąją mentę nuo savo bendravimo aukų atiduosite kunigui kaip dovaną.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share