Kunigų 6:6

Kunigų 6:6 LBD-EKU

Ugnis ant aukuro turi būti nuolat kurstoma; ji neturi užgesti.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share