Kunigų 6:22

Kunigų 6:22 LBD-EKU

Tik vyrai iš kunigų giminės ją valgys, nes ji ypač šventa.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Kunigų 6:22