Kunigų 6:16

Kunigų 6:16 LBD-EKU

Kiekviena kunigo javų atnaša turi būti visa sudeginta; ji neturi būti valgoma“.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share