Kunigų 26:24

Kunigų 26:24 LBD-EKU

spirsiuos ir aš toliau prieš jus: smogsiu jums septyneriopai už jūsų nuodėmes.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share