Kunigų 26:11

Kunigų 26:11 LBD-EKU

Tarp jūsų turėsiu savo Padangtę ir jūsų neatmesiu.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share