Kunigų 25:44

Kunigų 25:44 LBD-EKU

Vergą ar vergę gali laikyti tik jei pirksi vergus iš kaimyninių tautų.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share