Kunigų 24:18

Kunigų 24:18 LBD-EKU

Kas užmuštų gyvulį, turės atlyginti nuostolį: gyvybe už gyvybę.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Kunigų 24:18