Kunigų 24:17

Kunigų 24:17 LBD-EKU

Kas užmuštų žmogų, bus nubaustas mirtimi.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Kunigų 24:17