Kunigų 23:42

Kunigų 23:42 LBD-EKU

Septynias dienas gyvensite palapinėse; visi izraelitai turės gyventi palapinėse
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share