Kunigų 21:24

Kunigų 21:24 LBD-EKU

Taip kalbėjo Mozė Aaronui, jo sūnums ir visiems izraelitams.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Kunigų 21:24