Kunigų 21:2

Kunigų 21:2 LBD-EKU

išskyrus artimiausius giminaičius – motiną, tėvą, sūnų, dukterį ir brolį.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Kunigų 21:2