Kunigų 21:15

Kunigų 21:15 LBD-EKU

kad nesuterštų savo palikuonių savo giminėje, nes aš, VIEŠPATS, jį pašventinu’“.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share